През 1963 година с постановката "Камък в блатото" театралният колектива при читалището се класира на второ място в Републиканския фестивал на самодейните състави.

    Библиотеката на читалището разполага с книжен фонд над 15 000 тома литература и е една от най-големите и представителни библиотеки не само в район „Слатина“, но и в столицата.

    Кратка история на село Слатина, Софийско

    © Любен Грозданов, ръкопис от 1976 г.
    © Александър Цокев, корица, 2014
    © Издателство ЗЛАТЕН ЗМЕЙ, 2014
    Книгата се издава със съдействието на ГЕОТЕХМИН ООД
    ISВN 978-954-776-028-8

    Чествуването 40-годишнината на народно читалище "Светлина" съвпада с десетилетието, в което се отпразнува по най-тържествен начин 100-годнипната на народните читалища. С право на това чествуване се отчете, че няма друга масова, обществена и политическа организация с такъв дълъг живот и дейност, като читалището.
    Възникнали през епохата на Възраждането - епоха на настъпилото икономическо и културно раздвижване в нашата страна - в епохата на нейното революционно надигане против петвековното турско иго, те нито за момент не измениха на народа, бяха винаги с него и в обществено-политическите борби, и в страданията, и в победите.

    Списването на летописната книга започва на 22 май 1971 година, по случай  50-та годишнина от създаване на читалището.

    Вижте началните страници на летописната книга в pdf.

    Извлечение от раздел  6  - ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ от Наредба №3/ 18.11.2014 г. на Министерство на културата

    Вижте Правилата в pdf. 

     

    Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Глава II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

    Глава III. ЧЛЕНСТВО

    Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ

    Глава V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

    Глава VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    <

    Школи и курсове

    Естрада

    Пиано

    Солфеж и пиано 

    Китара

    Акордеон

    Български народни танци

    Изобразително изкуство

    Английски език

    Работно време

    Работно време на библиотеката:

    Работа с читатели:

    Понеделник: 9:30 - 17:30 

    Вторник: 9:30 - 17:30

    Сряда: 9:30 - 13:00 

    Четвъртък: 9:30 - 17:30

    Петък: 9:30 - 17:30

    Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

    Контакти

    Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

    • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

    Председател: 0888439256

    Секретар:

    • Сл.тел.: 02/8734875
    • GSM: 0884514178

    Библиотекар:

    • GSM: 0894635332
    • Сл.тел.: 02/8734291